אלמנטים עיצוביים בארכיטקטורה החבאנית-יהודית וההקשר לבית המקדש

01/02/2017

הבתים בחבאן היו בנויים מלבני אדמה ועצים (Adobe), בתי היהודים, נבדלו בצורתם החיצונית מבתי הגויים. לגגות המסויידים של בתיהם היו מעקונים, בעוד שגגות בתי הגויים, היו בלתי מסויידים ובארבע פינותיהם צורות קרניים.

 

 בתים בחבאן - ניתן לראות את הקרנות בבית הימני, כאשר הבית השמאלי חסר מהן

 

הגויים באופן כללי, היו משכללים את בתיהם בכל מיני קישוטים ועל כל גג היו עושים כ-12 קרנות.

 

היהודים לעומת זאת, בחרו שלא לעשות קרניים מכמה טעמים. טעמם הראשון, במקום הקרניים, לבנות מעקה לגג לקיים "ועשית מעקה לגגך". (גג הבית היה אזור פעיל כמעט כל השנה, בימות החמה צעירי המשפחה היו ישנים על הגג, בחג הסוכות היו בונים את הסוכה על הגג לכל המשפחה).

 

טעם נוסף, לא עושים קרנות, מפני שהגויים היו שונאים את היהודים ובעיקר מקנאים בהם (קנאת הגויים ליהודים, גרמה להם לפעול במשך הדורות האחרונים, כ-400 שנה, לסלק את היהודים משכונתם – "חאפת אל-יהוד" – רחבת היהודים שנחשבה למקום אסטרטגי בעיר, את הרחבה קיבלו היהודים מהסולטאן במתנה במאה ה-16.)

 

עוד טעם שמעיד על יראת השמים שהיתה נטועה בהם ועל הכמיהה העזה לארץ ישראל, ביאת משיח ובנין בית-המקדש, וכך אמר אחד מזקני העדה בהקלטה משנת תשכ"ג (נובמבר 1962 - כ-10 שנים לאחר העליה):

 

"ואנחנו נתכוונו מפני שהמקדש עוד לא נבנה, אנחנו לא נעשה קרנות! לפי מה שאין לנו קרנים – לא נעשה קרנות לבתינו! נעשה הבדל בבנין ובכל דבר נעשה הבדל. כל דבר שיעשו (הגויים) - נעשה הבדל!"

 

למדים אנו מכך כמה יסודות שהיו לחם חוקם של החבאנים בגלותם. הראשון, שהרי ייתכן שהסיבה העיקרית שלא עשו קרניים בביתם, הוא מפני החשש לקנאת הגויים, אך הם חישבו בדעתם שאם כבר הם עושים כך, שיכוונו ליבם לשם שמים.

 

רואים את החיבור התמידי של היהודי החבאני לבית המקדש. כשהזקן למעלה אומר "לפי מה שאין לנו קרניים, לא נעשה קרניים לבתינו", הוא בעצם מתכוון לומר – לפי מה שאין לנו קרניים – קרנות המזבח – לפי שעדיין אין לנו את המזבח – את בית המקדש – לא נקשט את בתינו ונבנה לנו קרניים.

 

יסוד נוסף אנו למדים, למרות שהיו חיים בין הגויים, היה טבוע בהם ההבדל – הם ואנחנו. עשו הכל על מנת להבליט את ההבדל בין הגוי ומעשיו לבין היהודי ומנהגיו.

 

והלוואי ויגיעו מעשינו למעשה אבותינו.

Please reload

Please reload

RSS Feed

ברקע מתנגן השיר: "בריק אלימן" - בלחן חבאני מקורי אותנטי בביצוע המשורר שלום יצחק מעטוף ז"ל

Copyright © 2016.  All Rights Reserved

לק"י