"יום החַטַאבְּ" - נשיד חבני מאת יצחק בן סעיד ז"ל

נשיד זה נכתב על ידי יצחק בן סעיד מעטוף ז"ל, כהקדמה לנשיד הוא מתאר את "יַוְם אִל חַטַאבְּ" בו חוטבים עצים לצורך שמחת החתונה. מעבר למנהג היחודי, אפשר ללמוד מהנשיד שנכתב כולו בערבית (בשונה מרוב יהודי תימן שכתבו את הנשיד שלהם רק בעברית, יהודי חבאן כתבו אותו בערבית וגם בעברית), את הדיאלקט החבאני שע"פ מחקרים מהזמן האחרון, הינו דיאלקט יחודי.

ראינו לנכון להקליד את הנשיד ולהעלותו לרשת ע"מ לתת אפשרות למצוא אותו גם ע"י חיפוש במנועי החיפוש השונים - לזיכוי הרבים ולעילוי נשמת המנוח ז"ל.

מחוסר ידיעה בשפה הערבית, השתדלנו להביא את הנשיד ככתבו וכלשונו וזאת ע"מ להישאר צמודים כמה שיותר למקור.

 

וזה לשונו:

 

נשיד בשפה ערבית תימנית סלינג חבאני המושר בערב חטיבת העצים לצורך בשול ואפיה לחתונה.

 

במוצאי שבת שלפני ערב החתונה, הנקראת סבת-לכולן, מכריז אבי החתן: "מחר חטאב!" ומבקש עזרת הקהל ובעיקר מהצעירים. בחיוב נענים לקריאתו.

 

אחר תפילת שחרית, בשעות הבוקר המוקדמות, מתאספים בבית החתן ויוצאים ליער שבקרבת המקום. חוטבים עצים על חמורים ועל גמלים וחוזרים בשירה וריקודים עד לבית החתן.

 

הנשים מקדמים פני האנשים עד פני חצר הבית ויאנם יוצאות לרחוב.

 

האנשים מכניסים את העצים לחצר והנשים מכניסים למחסן העצים בשירת נשים.

 

אבי החתן מזמין את הקהל הואי הנקרא קצייד מתאספים כולם ועיקר הזקנים באים ובידם חוברות של "נשייד" שחוברו מפי קדמונים וחיבורים חדשים. יתר הקהל נאספים לשמוע את את הנשייש בערבית ובעברית אשר הם תוכחות מוסר וחכמת חיים.

 

נהנים מ הערב הזה יותר מבערב חופה. בעל השמחה מכבד אותם בקפה וקליות ותמרים געלה.

 

 

נשיד זה חובר ונוסח בארץ ישראל בשפה הערבית תימנית וסלנג חבאני על פי המסורה של ההואי הנ"ל מחיבוריו של יצחק בן סעדיה מעטוף.

 

בדיית אליום בך יארפע אישר עסא תרפע בלאנא ולאדייה, עסא תשפוק בנא פליום לאכר ותוג; פור דנבנא הוא וכטייה:

ויא סמע רעא עבדן תסמר, עלא צוות איטרב נפסה שגייה:

וסאמע עבד מומין ארלן צאר, וצ,לא וצט נארן מו, צלמייה:

וסמע עבד פל, גובה תמאהר, וצ, לא לך והוא פי בוטין חייה:

וסמע מן דעא פי בחר או כר, דעאוי מוכלצה מן טיב נייה:

תמיד אידך ונגיתה מן אישר, ויבלג; מה נהי או מה הוייה:

יקל אלמהתגיס חאלי תכדר, ולא בי סום מן גוור אשכייה:

בכית עיני ונאר אלגוף תשחר, ודמעי מן עיוני סאכבייה:

יחין אלקלב דאיים לא תדכר, חנין אלעיס  לג; צנן רוייה:

דכר עורבאן כאנו דוב עסכר, ודולי תהום מעהום ורעייה:

ובאנת כלמתי על כיך תועבר, וכאן אלחבל בידי מית לייה:

עגב שווה אסבב או דא מוקדר, כמה ארחמן יפעל כול שייה:

ויא מסכין מן בכתה מודעתך, בתישנה אכוותה ליידה כלייה:

יצ;יע אלחיס ולעקל למקהקר, ולא לה עינד מצ;נטנה תקייה:

ונא הגיס מעי גאני וחדר, ועלמני נצאייח דארסייה:

וקאל לי יא פתא איצבר אכייר, תעווץ, מן צבר פי כול שייה:

סנין לאדמי תיסהל ותועסר, והוא תועבר כמא פאי אלעשייה:

וסאעה ביל בלא תיפהין ותנזר, וסאעה ביל ג;נאה מיהיוסייה:

 

לא הוקלד בשלימותו! בע"ה בקרוב.

 

צילום המקור ניתן להורדה כאן (קובץ PDF)

 

 

 

Please reload

Please reload

RSS Feed

ברקע מתנגן השיר: "בריק אלימן" - בלחן חבאני מקורי אותנטי בביצוע המשורר שלום יצחק מעטוף ז"ל

Copyright © 2016.  All Rights Reserved

לק"י