ראש השנה: וגילו ברעדה

22/09/2011

ראש-השנה - יום הדין. יום זה הוא אבן דרך בחיינו היהודים שבו אנו מסמלים סיומה של שנה ותחילתה של שנה חדשה.

 

במאמר זה לא נסקור את מעלת וקדושת היום, כי הרי כבר נשפכו נהרות של דיו ורבבות של קולמוסים נשברו, בלימוד על קדושת היום, הלכותיו ומנהגיו.

 

ננסה לעמוד על מספר נקודות שנהגו בהם אבותינו עוד בחבאן, כפי שהעלה זאת על הכתב אחד מעמודי התווך של הדור הקודם, המורה סעדיה זצ"ל בספרו "יהדות חבאן בדורות האחרונים".

 

וזה לשונו:

 

"בערב ראש השנה עסוקים כולם בהכנות גם מבחינה נפשית, כגון חשבון נפש לקראת יום הדין וגם מבחינה פיזית חיצונית נקיון הגוף.

אמנם יהודי חבאן נהגו שלא ללבוש בגדים חדשים בראש השנה ולבשו רק בגדי שבת ישנים אך נקיים ואת החדשים התחילו ללבוש רק ביום כיפור, אבל באו לבית הכנסת כשהם נקיים ומצוחצחים."

 

מתוך דבריו, אנו יכולים להבין היאך נבנתה אווירה כה קדושה בימים הנוראים בקהילתנו. אבות אבותינו היו מכניסים את היום ביראה ובאהבה והשרישו לנו הדורות הבאים אחריהם את קדושת היום.

 

הדלקת נרות

מנהגנו שהנשים מדליקות נרות בערב יום טוב ומברכות עליהן "להדליק נר של יום הזכרון" וברכת "שהחיינו".

ברכת שהחיינו נהגו לברך ואע"פ שאין לה מקור. כתב המשנה ברורה (ס"ק כ"ג) במקום שנהגו (לברך) אין למחות בידן. (סידור "עטרת זקנים" מהדורה בתרא ח"ב)

 

תפילת ערבית

בתפילת ערבית של ראש השנה, לא נהגו החבאנים לומר את פיוט "אחות קטנה", לא בלילה הראשון ובוודאי שלא בלילה השני, אלא רק בבוקרו של חג ראשון ושני. אם כי בשנים האחרונות יש שהנהיגו לומר את הפיוט גם בערב החג ונהרא נהרא ופשטיה.

 

"אחות קטנה" מפי מוסא בן סאלם קהלני-מיפעי

 

לאחר תפילת ערבית, נהגו בשאר קהילות ישראל לומר את תפילת הפרנסה. החבאנים אמנם לא נהגו בה אך המנהג כבר התפשט וכבר מצוי הוא בכמה בתי כנסיות.

 

ממשיך המורה סעדיה זצ"ל בספרו ונוגע במנהג עתיק ומפורסם בכל עדות ישראל והוא סדר ליל ראש השנה, אצל החבאנים בגולה ומסתבר שגם בשאר קהילות תימן, היו מספר שינויים בעקבות חוסר בסימנים מסויימים.

 

וכך הוא כותב:

 

"עיסוק אחר היה, הכנת המאכלים המיוחדים בליל ראש השנה: דבש (תפוח לא היה), קרא, רוביה, תמרים (רימונים וסלק לא היו)."

 

תפילת שחרית

בבוקרו של יום, הולכים כל עמך בית ישראל, זקנים גברים נשים וטף לקיים את מצוות היום והיא שמיעת קול השופר, ידועים הם חילוקי הדעות בעניין הזה ואנו נמנה בקצרה את המנהגים הרווחים בעדתנו אם כי ישנם כמה שינויים בין בתי כנסיות וכן שינוים שבאו כתוצאה ממרוצת הזמן.

 

לא נהגו החבאנים למנות מאה ואחד קולות שופר אלא כפי שיטת הבלדי בלבד שהיא 41 קולות (לכל השיטות) ובזמן האחרון נהגו להשלים ל-101 קולות.

 

לפי המנהג הראשון, את תפילת המוסף נהגו לומר חזרה בלבד (כאשר המתפללים אומרים עם החזן ומשלימים 2-3 תיבות לפניו, למעט הקדושה שאז שומעים בשתיקה ועונים כשצריך). בזמן האחרון יש שהנהיגו להתפלל לחש וחזרה.

 

ידוע המנהג אצלינו לקַרות את התקיעות (תשר"ת תש"ת תר"ת) וכבר נאמר שבמקום מנהג אין לשנות אע"פ שישנם מקומות שבהם נהגו לקרות ובתפילת המוסף נמנעו מלקרות, אצלינו המנהג לקרות גם בתפילת המוסף.

 

"ונתנה תוקף", זהו קטע תפילה בתפילת המוסף שהחבאנים נקטו כפי שיטת הבלדי שלא לאמרו, עד שקם סלימן בן עווד מִן הִלְ דּוֹחְ מדור קדושים דור אחרון בחבאן והכניס אותו לסדר התפילה וכך הוא המנהג עד היום.

 

לאחר סעודת שחרית, נהגו לקרוא תהילים והמנהג היה שמתאספים בבית אחד וקורין התהילים ברוב עם ובנעימה. ביום הראשון קוראים שני ספרים ראשונים וביום השני שלושת הנותרים (והיום יש שקוראים כל ספר התהילים בכל יום). (סידור "עטרת זקנים" מהדורה בתרא ח"ב)

 

לא נהגו החבאנים לומר "אבינו מלכנו" ו"תענו ותעתרו" לאחר תפילת מנחה ומ"מ יש שנהגו בזה.

 

נסיים כמנהגנו האחרון בסיום תפילת שחרית, שמברכים איש את רעהו לשנה טובה וכך הוא המנהג:

 

מתחיל הגדול שבחבורה לברך את הציבור בנוסח זה:

 

"תכתבו בספר החיים ובספר הזכרון ולשנה טובה תכתבו"

 

והציבור עונה לו:

 

"ואתה תכתב בספר החיים ובספר הזכרון ולשנה טובה תכתב".

 

ולאחר מכן, מברכים את הנוסח איש איש בתורו לפי סדר הישיבה. יוצא מכך, שכולם מברכים ומתברכים ואפילו הילדים.

 

יש לציין, שמנהג זה הינו יחודי לעדה החבאן. למרות שגם אצל יהודי תימן מצאנו נוסח דומה לברך אחד את השני, אך גם הוא בשינויים קלים מהנוסח בו אנו נוקטים ובנוסף לא היו מברכים כסדר שנהגנו, אלא רק כאשר היו פוגשים איש את רעהו.

 

יהי רצון שע"י בירור מנהגי הקדמונים נזכה להתדבק במידותיהם ותוך כך נזכה לשנה מתוקה כדבש!

 

Please reload

Please reload

RSS Feed

ברקע מתנגן השיר: "בריק אלימן" - בלחן חבאני מקורי אותנטי בביצוע המשורר שלום יצחק מעטוף ז"ל

Copyright © 2016.  All Rights Reserved

לק"י