הקלטות מקור
הלכות שחיטה - לא ידוע
00:00 / 00:00
חרוזים - לא ידוע
00:00 / 00:00
ניגוני לימוד
שיר השירים - לא ידוע
00:00 / 00:00
ניגוני תפילה
סליחות א' - לא ידוע
00:00 / 00:00
סליחות ב' - לא ידוע
00:00 / 00:00
הלל והושענות - לא ידוע
00:00 / 00:00
מגילה - לא ידוע
00:00 / 00:00
סדר עבודה - לא ידוע
00:00 / 00:00
כתר מלכות - לא ידוע
00:00 / 00:00
חגים
בריק אלימן - שלום יצחק מעטוף
00:00 / 00:00
שירים
RSS Feed

ברקע מתנגן השיר: "בריק אלימן" - בלחן חבאני מקורי אותנטי בביצוע המשורר שלום יצחק מעטוף ז"ל

Copyright © 2016.  All Rights Reserved

לק"י