פורים

05/03/2012

מידי שנה מצוין חג הפורים בכל ישראל, וכמו כל קהילה גם ליהודי חבאן יש מנהגים יחודיים להם. יחסי חברה מפותחים, לכידות ומרץ הוסיפו צבע למנהגי החג ולימים שלפניו.

לְעִיְבּ אִל פוּר

בערבי שמונת הימים שלפני פורים, היו מתאספים גברים, נשים וטף אל ה"חאפה" (מגרש) – רחבה, הסמוכה לבתי...

Please reload

RSS Feed

ברקע מתנגן השיר: "בריק אלימן" - בלחן חבאני מקורי אותנטי בביצוע המשורר שלום יצחק מעטוף ז"ל

Copyright © 2016.  All Rights Reserved

לק"י