היהודים התימנים החבאנים התיישבו במושב ברקת, והם משמרים מסורות בישול ומנהגים עתיקים • הילה אלפרט פגשה את הנשים החבאניות, שמעה סיפורים ולמדה כמה סודות.

ת...

מבוא

בכדי שהדברים יהיו מובנים כראוי אני חייב להקדים ולומר שאין בדברי אלה שום כוונה, גם לא מחשבה לפסול או לדחות או"ח והווי יהודי אחר כל-שהו כי הרי משרשי...

Please reload

RSS Feed

ברקע מתנגן השיר: "בריק אלימן" - בלחן חבאני מקורי אותנטי בביצוע המשורר שלום יצחק מעטוף ז"ל

Copyright © 2016.  All Rights Reserved

לק"י