חג השבועות חג מתן תורה, בו קיבלנו את התורה במעמד הר סיני, ומיום שקיבלנוה שמר עם ישראל את התורה לאורך הדורות. כשעם ישראל הוגלה מארץ הקודש התורה גלתה יח...

Please reload

RSS Feed

ברקע מתנגן השיר: "בריק אלימן" - בלחן חבאני מקורי אותנטי בביצוע המשורר שלום יצחק מעטוף ז"ל

Copyright © 2016.  All Rights Reserved

לק"י