שירת נשים
שירת גברים

22.02.2017

הנשיד (סוגת שיר) חובר ומושר ע"י יצחק שלום מעטוף. נכתב לאחר העליה ארצה ומספר על תלאותיהם בדרך. לאחר השירה מובא הסבר (כמעט מילה במילה) מפי בנו על הרקע לשיר ועל העליה לארץ מתימן.

הערה: הנשיד וסיפור הרקע שאחריו, הועתקו מהקלטה ישנה (1966) ואינם מוגהים כלל,

לכן יתכנו טעויות בהבנת המשורר.

שבח אל חי אשבח במילים                            ורעיוני וקרבי עם גרונים...

24.01.2017

הפיוט "אִם נִנְעֲלוּ" נכתב ע"י רבי שלום שבזי זיע"א במאה ה-17. נכתב בעברית וביהודית-תימנית.  הפיוט, הינו פיוט ידוע בכל מחוזות תימן ואף מופיע בדיוואן של יהודי תימן. גם בחבאן שרו את השיר בעיקר בשמחות, ובעיקר בטקסי הנישואין השונים, ובראשם החתונה. לחבאנים יש לכל הפחות חמש לחנים שונים לפיוט.

בהקלטה שלפניכם קובצו חמשת הלחנים הידועים לנו עד כה:

חמשת הלחנים החבאניים לפיוט "אם ננעלו"

גרסה א'

הפיוט "א...

נשיד זה נכתב על ידי יצחק בן סעיד מעטוף ז"ל, כהקדמה לנשיד הוא מתאר את "יַוְם אִל חַטַאבְּ" בו חוטבים עצים לצורך שמחת החתונה. מעבר למנהג היחודי, אפשר ללמוד מהנשיד שנכתב כולו בערבית (בשונה מרוב יהודי תימן שכתבו את הנשיד שלהם רק בעברית, יהודי חבאן כתבו אותו בערבית וגם בעברית), את הדיאלקט החבאני שע"פ מחקרים מהזמן האחרון, הינו דיאלקט יחודי.

ראינו לנכון להקליד את הנשיד ולהעלותו לרשת ע"מ לתת אפשרות למצוא א...

Please reload

RSS Feed

ברקע מתנגן השיר: "בריק אלימן" - בלחן חבאני מקורי אותנטי בביצוע המשורר שלום יצחק מעטוף ז"ל

Copyright © 2016.  All Rights Reserved

לק"י