העלייה לארץ

22/02/2017

הנשיד (סוגת שיר) חובר ומושר ע"י יצחק שלום מעטוף. נכתב לאחר העליה ארצה ומספר על תלאותיהם בדרך. לאחר השירה מובא הסבר (כמעט מילה במילה) מפי בנו על הרקע לשיר ועל העליה לארץ מתימן.

הערה: הנשיד וסיפור הרקע שאחריו, הועתקו מהקלטה ישנה (1966) ואינם מוגהים כלל,

לכן יתכנו טעויות בה...

קוראים יקרים הננו מביאים לפניכם כתבה מעלון ברקת משנת תשמ"ט עם הרב עובדיה ז"ל שהעביר לנו מחוויות עליית קהילתנו הקדושה לארץ הקודש קהילת עדת חבאן. מגלות לגאולה, ומאפלה לאור גדול שמחים אנו לארח את אחד מחשובי העסקנים החשובים שהיו לקהילתנו במושב, שתרם רבות עבור צביונו הדתי ו...

ראשית התיישבות היהודים בחצרמות * היהודים ומושלי חבאן* חיי הקהילה היהודית בחבאן * חילוקי דעות בין החמולות * קשרים מחוץ לחבאן.

יהודי חצרמות (החבאנים)

ראשית התיישבות היהודים בחצרמות

לפי המסורת היתה חבאן "ראש-גלות" ואליה באו ראשוני היהודים מארץ ישראל עוד בתקופת בית ראשון. זקנ...

16/01/2012

הציפייה לגאולה והשיבה לא"י היוו חלק בלתי נפרד מאורח החיים של יהודי חבאן, בכל עת לא פסקה הכמיהה לשוב לארץ האבות. והנה בראשית המאה ועשרים פרחו ניצנים ראשונים של גאולה, ידיעות אודות המדינה שבדרך חוללו התעוררות לעלייה.

 

התעוררות לעלייה

הקשר הראשון  עם יהודי א"י החל בשנת תרע"...

Please reload

RSS Feed

ברקע מתנגן השיר: "בריק אלימן" - בלחן חבאני מקורי אותנטי בביצוע המשורר שלום יצחק מעטוף ז"ל

Copyright © 2016.  All Rights Reserved

לק"י